develop free website
Mobirise

Proces vybavenia stavebného povolenia

ak ste sa rozhodli vybaviť si stavebné povolenie svojpomocne

Výber stavebného pozemku

Na čo si dať pozor

Prístupová cesta
Možnosti napojenia na inžinierske siete
Územný plán, regulatívy
Odstup od susedov
Ochranné pásma - podzemné vedenia, letisko

Projektová dokumentácia 

Čo by ste mali dostať

Koordinácia a osadenia stavby
Projekt prípojok na inžinierske siete
Statika, požiarna ochrana, energetický certifikát
"Okrúhle" pečiatky projektantov
Min. 3 paré (sady) projektu

Vyjadrenia dotknutých orgánov

Bez čoho sa nezaobídete

Vyjadrenia sieťarov (elektrina, plyn, voda, telekom)
Životné prostredie
Vyňatie pozemku z PPF
Min. vnútra, obrany, dopravný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie

Stavebný úrad

Územné, stavebné vs Zlúčené konanie (do 300m2, 1NP)
Vyplnená žiadosť + úhrada poplatku
Rozkopávka, uzávierka cesty, povolenie vjazdu
Iné podľa požiadaviek úradu
 

Stavebné povolenie

Keď ho už máte v ruke

Počkať a vyznačiť právoplatnosť
Nájsť vhodnú stavebnú firmu
Začať so stavbou do 2 rokov

Finále

Ak ste došli až sem...

Gratulujeme...

Máte z toho hlavu smútku???

Ide to aj inak...ľahšie, bez stresu, v pohode

Proces vybavenia stavebného povolenia

ak využijete služby profesionálov z www.StavPo.sk

Dáte nám plnú moc

Aby ste s procesom vybavovania nemali žiadne starosti

Makáme za Vás

Náš tím profesionálov sa o všetko postará
Preveríme pozemok
Zabezpečíme všetky potrebné doklady
Budeme Vás zastupovať pred úradmi
Pravidelne Vás budeme informovať o procese

Môžete stavať

Doručíme Vám právoplatné stavebné povolenie