free portfolio website templates

Poradňa

 1. Ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia?
  Rýchlosť a čas vybavenia stavebného povolenia závisí od mnohých faktorov, no najdôležitejšie sú termíny vyjadrení dotknutých orgánov. Napr. SSD má na vyjadrenie 30 dní a spravidla túto lehotu poctivo dodržuje. 
  Takže stavebné povolenie je možné spravidla vybaviť od 2-6 mesiacov, v závislosti na "rýchlosti" dotknutých orgánov.
 2. Koľko stojí vybavenie stavebného povolenia?
  Cena za vybavenie stavebného povolenia závisí od rozsahu, čo všetko bude predmetom stavebného povolenia. Štandardne sa okrem stavby samotnej rieši napr. napojenie na miestnu komunikáciu, stavba čističky alebo studne, vyňatie pozemku z pôdneho fondu, stavba a prevádzka malého zdroja znečistenia ovzdušia či rôzne povolenia na uzávierku a rozkopávku cesty, prekládka existujúcich vedení a pod.
  Preto je podmienkou korektného stanovenia ceny absolvovať úvodnú konzultáciu, kde si podrobne prejdeme všetky Vaše požiadavky a následne Vám vypracujeme cenovú ponuku.
 3. Aktuálne znenie zákonov
  Stavebný zákon 50/1976
  Vyhláška 453/2000 (ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)
  Vyhláška 532/2002 (podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu)
  Odstupy stavieb (grafika)
 4. Sprísnenie kolaudácie domov od roku 2020
  Nádejných stavebníkov čaká sprísnenie pravidiel. Od konca roka 2020 budú musieť totiž všetky nové stavby splniť parametre budov s takmer nulovou potrebou energie. Počítať tak treba hlavne s vyššou cenou. Nejde totiž o lacnú záležitosť.
  Viac informácií si môžete prečítať v článku na portáli PRAVDA